Hoppa till innehåll

Vattenförekomster med god kemisk status

Indikatorn visar andelen vattenförekomster i Nacka som uppnår god kemisk status. Indikatorn inkluderar inte ämnen som överskrids i hela Sverige (kvicksilver och PBDE - polybromerade difenylterar) eftersom det än så länge är tekniskt omöjligt att sänka dessa värden till en god status. Ämnena kommer till svenska vatten främst via långväga luftburna föroreningar. I Nacka finns totalt 15 ytvattenförekomster som ska uppnå god status senast 2021 eller 2027.

Indikator 4.3 Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2021
Färgruta Målnivå 2027
Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

Kommentar

10 av Nackas 15 ytvattenförekomster uppnår god kemisk status enligt Vattenmyndighetens senaste klassning (exklusive kvicksilver och PBDE). Detta motsvarar 67 procent. När målvärdet 60 procent sattes för 2020 räknades kvicksilver och PBDE in, därför är målvärdet lägre än utgångsvärdet. En justering av målvärdet kommer att göras i slutet av 2017 så att det gäller exklusive kvicksilver och PBDE.

VISS, områdesstatistik för Nacka kommun

Sidan uppdaterades: