Hoppa till innehåll

Vattenförekomster med god kemisk status

Indikatorn visar andelen vattenförekomster i Nacka som uppnår god kemisk status. Indikatorn inkluderar inte ämnen som överskrids i hela Sverige (kvicksilver och PBDE - polybromerade difenylterar) eftersom det än så länge är tekniskt omöjligt att sänka dessa värden till en god status. Ämnena kommer till svenska vatten främst via långväga luftburna föroreningar. I Nacka finns totalt 16 ytvattenförekomster (en ny sedan 2017) som ska uppnå god status senast 2021 eller 2027.

Indikator 4.3 Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2021
Färgruta Målnivå 2027
Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

Kommentar

Nio av Nackas 16 ytvattenförekomster (56 procent) uppnår god kemisk status (exklusive kvicksilver och PBDE). Jämfört med 2018 är det två fler vattenförekomster som inte uppnår god status. Ingen ny uppdatering av status har gjorts under 2020.

När målvärdet 60 procent sattes för 2020 räknades kvicksilver och PBDE in, därför är målvärdet lägre än utgångsvärdet. En justering av målvärdet kommer att göras så att det gäller exklusive kvicksilver och PBDE.

VISS, områdesstatistik för Nacka kommun

Sidan uppdaterades: