Hoppa till innehåll

Vattenförekomster med god ekologisk status

Indikatorn visar andelen vattenförekomster i Nacka som uppnår god ekologisk status. I Nacka finns totalt 16 ytvattenförekomster (en ny sedan 2017) som ska uppnå god status senast 2021 eller 2027.

Indikator 4.2 Andel vattenförekomster som uppnår minst god ekologisk status
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2021
Färgruta Målnivå 2027
Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

Kommentar

Endast en av Nackas 16 vattenförekomster (sex procent) uppnår god ekologisk status enligt Vattenmyndighetens senaste klassning. Det är en färre jämfört med 2018. Ingen ny uppdatering på status har gjorts under 2020.

VISS, områdesstatistik för Nacka kommun

Sidan uppdaterades: