Hoppa till innehåll

Giftiga båtbottenfärger

Indikatorn visar andelen båtar som inte använder giftiga båtbottenfärger. Indikatorn avser båtklubbar som arrenderar mark av kommunen (vilket gäller majoriteten av båtklubbarna). Giftiga båtbottenfärger målas på båtars skrov för att förhindra att havstulpaner och alger börjar växa på båten, men giftet från färgen läcker också ut till vattnet. Istället för att måla kan man till exempel tvätta båten när larverna satt sig, eller använda en ultraljudssändare.

Indikator 4.6 Andel båtar som inte använder giftiga båtbottenfärger
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Resultatet i indikatorn baseras på ett enkätutskick som görs till samtliga båtklubbar. En ny enkät planeras skickas ut under 2021.

Företaget Boatwasher, som utvecklar och säljer båtborsttvättar, fick Nackas miljöpris 2016
Nackas miljöpris 2016 - giftfri miljö

Sidan uppdaterades: