Hoppa till innehåll

Giftiga båtbottenfärger

Indikatorn visar andelen båtar som inte använder giftiga båtbottenfärger. Indikatorn avser båtklubbar som arrenderar mark av kommunen (vilket gäller majoriteten av båtklubbarna). Giftiga båtbottenfärger målas på båtars skrov för att förhindra att havstulpaner och alger börjar växa på båten, men giftet från färgen läcker också ut till vattnet. Istället för att måla kan man till exempel tvätta båten när larverna satt sig, eller använda en ultraljudssändare.

Indikator 4.6 Andel båtar som inte använder giftiga båtbottenfärger
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

En redovisning har lämnats in av Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK) över hur många som målar båtar med någon typ av giftig färg. Data har inhämtats genom en enkät som föreningen skickat ut till alla sina båtklubbar. Totalt har de fått in ca 1400 svar av de 2162 registrerade båtarna i NFBK. Det motsvarar ca 65% av båtarna och föreningens uppfattning är att resultatet med stor sannolikhet representerar hur resterande båtpark i Nacka ser ut.

Av dessa 1400 båtar är 38% helt rena från giftig färg enligt enkäten.

Företaget Boatwasher, som utvecklar och säljer båtborsttvättar, fick Nackas miljöpris 2016
Nackas miljöpris 2016 - giftfri miljö

Sidan uppdaterades: