Hoppa till innehåll

Tank för enskilt avlopp. Foto: Adobe Stock.

Indikatorn visar antalet enskilda avlopp i Nacka kommun. Enskilda avlopp är avloppsanläggningar som inte är anslutna till kommunala avloppsledningsnät. Enskilda avlopp har antingen en egen reningskonstruktion eller töms av slamtömningsbil. Bristfälliga enskilda avlopp orsakar att orenat avloppsvatten läcker ut i miljön. Vattendrag, sjöar och hav övergöds och dricksvatten kan förorenas.

Indikator 4.5 Antal enskilda avlopp i kommunen
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

När förnyelseområdena (områden med blandade fritids- och permanenthushåll) är utbyggda enligt nu gällande planering kommer endast cirka 350 fastigheter att ha kvar sina enskilda avlopp. Dessa fastigheter ligger så till att kommunalt vatten och avlopp inte kan dras dit, till exempel på öar.

Antal enskilda avlopp i kommunen fortsätter att minska och är i linje med tidigare års minskningstakt. Indikatorn är beroende av vad som händer i förnyelseområdena.

Sidan uppdaterades: