Hoppa till innehåll

Badvattenkvaliteten vid Nackas strandbad kontrolleras regelbundet. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Indikatorn visar andelen badvattenprover utan anmärkning.

Indikator 4.1 Andel badvattenprover som inte har någon anmärkning
Färgruta Nacka
Färgruta Riket
Färgruta Årsmål
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten

Sidan uppdaterades: