Radon - Miljöbarometern - Nacka kommun
Hoppa till innehåll

Indikatorn visar andelen förskolor och skolor där radonhalten understiger 200 Bequerel per kubikmeter luft.

Indikator 5.7 Andel förskolor och skolor där radonhalten är under gränsvärdet
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Radonhalten är under gränsvärdet på 100 procent av förskolorna och skolorna i kommunen.

Sidan uppdaterades: