Hoppa till innehåll

Nätanslutna solcellsanläggningar i Nacka, antal och effekt

Tak med solceller
Tak med solceller.

Installerade solceller som är anslutna till elnätet är en växande del av energisystemet och är en del av Sveriges framtida elnät. Det råder stort intresse för solenergi i Sverige och trenden visar inga tecken på att avta. Allt fler privatpersoner, fastighetsägare och företag får upp ögonen för solenergi som ett sätt att göra en långsiktigt god investering och samtidigt skona miljön.

Nätanslutna solcellsanläggningar i Nacka, antal och effekt
Färgruta Antal
Färgruta Installerad effekt (MW)

Kommentar

Kommuner kan arbeta på olika sätt för att främja utbyggnaden av solcellsanläggningar som utökat arbete med energi och klimatrådgivningen och framtagande av solkartor som kan ge en uppskattning om vilka förutsättningar som finns för solceller på sitt tak. I Nacka kommun finns det 514 anläggningar och majoriteten av den installerade effekten för 2020 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Sedan 2016 har antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Nacka ökat.

Sidan uppdaterades: