Hoppa till innehåll

Miljöcertifierade byggnader

Tak med solceller
Tak med solceller.

Indikatorn visar antal byggnader i Nacka kommun som är miljöcertifierade med Miljöbyggnad, Svanen eller Breeam. Det innebär att varje småhus räknas som en byggnad medan för bostadsrätter kan en byggnad innehålla flertal bostadsrätter.

Indikator 5.1b Antal miljöcertifierade byggnader i Nacka kommun
Datakälla: Sweden Green Building Council (SGBC), Svanen, Breeam och Leed.

Kommentar

Antalet miljöcertifierade byggnader har ökat från 63 stycken år 2015 till 191 stycken år 2020, vilket innebär att målet till 2025 snart är nådd. Ökningen 2020 beror på ett projekt med Svanen-certifiering som har blivit färdig och omfattar 56 småhus. Totalt är det 115 småhus som är certifierade med Svanen, 70 byggnader med Miljöbyggnad och sex stycken med Breeam. Flera projekt pågår i kommunen med Svanen-certifiering med flera bostadsrätter alternativt småhus inom varje projekt.

Sidan uppdaterades: