Hoppa till innehåll

Hållbart byggande

Tak med solceller
Tak med solceller.

Indikatorn visar andelen beslutade detaljplaner som arbetar utifrån ”Riktlinjer för hållbart byggande". Indikatorn räknar inte med planer som beslutats endast i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden eftersom de är små, enkla planer utan betydande miljöpåverkan.

Nacka kommuns riktlinjer för hållbart byggande hittar du under hållbart byggande på kommunens hemsida.

Indikator 5.3 Andel beslutade detaljplaner som arbetar utifrån ”Riktlinjer för hållbart byggande”
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

2017 antogs åtta detaljplaner i kommunfullmäktige. Alla har arbetat utifrån riktlinjerna för hållbart byggande.

Läs om riktlinjerna på nacka.se

Sidan uppdaterades: