Hoppa till innehåll

Giftfri förskola


Trä är ofta ett bra material för leksaker. Foto: Ronny Fors.

Checklistan innehåller 27 konkreta åtgärder för att minska förskolebarnens exponering. Indikatorn visar hur stor andel av åtgärderna som har genomförts.

Indikator 3.1 Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%)
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Indikatorn följs upp genom en enkät som skickas till alla förskolor i Nacka. Under 2020 skickades en ny enkät ut till alla Nackas förskolor. Det var färre förskolor som svarade än för 2016,2018 och 2019. Därför redovisas inte statistiken i följande diagrgam. Av de förskolor som svarat för 2020 kunde i stort sätt alla bockat av att de rensat bland kemiska produkter och pysselmaterial. Områden där mer återstår är att undvika plast vid tillagning och servering samt att se över utemiljöerna.

Sidan uppdaterades: