Hoppa till innehåll

Giftfri förskola


Trä är ofta ett bra material för leksaker. Foto: Ronny Fors.

Checklistan innehåller 27 konkreta åtgärder för att minska förskolebarnens exponering. Indikatorn visar hur stor andel av åtgärderna som har genomförts.

Indikator 3.1 Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%)
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Indikatorn följdes upp genom en enkät som skickades till alla förskolor i Nacka 2016 och 2018.

Under 2018 skickades en ny enkät ut till alla Nackas förskolor. Andelen klarade punkter var nästan densamma (1 procent bättre), men mycket fler förskolor svarade. Det betyder att resultatet är mer pålitligt och kan ses som ett kvitto på att nästan alla engagerar sig i frågan. Elva förskolor klarade alla punkterna. I stort sett alla har kunnat bocka av att de rensat bland kemiska produkter och pysselmaterial. Områden där mer återstår är att undvika plast vid tillagning och servering och att se över utemiljöerna. I sin tillsyn av olika slags lokaler prioriterar miljöenheten barnomsorgen. Ett självklart skäl till det är att små barn är särskilt känsliga. Miljöerna de vistas i kan ha effekter på deras hälsa senare i livet. Under 2017 och 2018 har ventilation och städning varit tillsynens fokusområden. Vid kommande tillsynsbesök kommer man att uppmärksamma frågorna om en giftfri förskola.

Sidan uppdaterades: