Hoppa till innehåll

Indikatorn visar mängden farligt avfall som slängs i vanliga soppåsen mätt i gram per hushåll och vecka. Exempel på farligt avfall är färg- och oljerester, rengöringsmedel, trasiga elprodukter och batterier. Farligt avfall ska inte kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall, utan lämnas in separat på angivna uppsamlingsplatser i kommunen.

Mängd farligt avfall i soppåsen (g/hushåll och vecka)

Datum Värde (g/hushåll/vecka)
2014 100
2018 60
Datakälla: Plockanalyser

Kommentar

Det senaste utfallet utifrån plockanalysen 2018 visade att 60 gram farligt avfall per hushåll och vecka återfinns i soppåsen. Indikatorn mäts genom så kallad plockanalys, vilket genomförs ungefär vart fjärde år. Nästa plockanalys planeras att genomföras under 2021.

Sidan uppdaterades: