Hoppa till innehåll

Foto: Ryno Quantz.

Särskilt farliga ämnen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön. De kan till exempel vara cancerframkallande, ge fel på arvsanlag, hormonsystem eller ge svårigheter att få barn. De stannar kvar länge i våra kroppar och i vår omgivning och vissa av dem kan också vara direkt giftiga. Särskilt farliga ämnen omfattas av särskilda regler inom EU men är tillåtna att säljas och ingå i vanliga konsumentprodukter, till exempel i plast.

Indikator 3.2 Andel skolor, förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar som är inventerade och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen.
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Två förskolegårdar är inventerade. Skolor, lekplatser och idrottsanläggningar är inte inventerade och åtgärdade.

Eftersom det ännu inte finns uppgifter om åtgärder enligt indikatorn redovisas ingen siffra för indikatorn.

Sidan uppdaterades: