Hoppa till innehåll

Foto: Ronny Fors.

Indikatorn visar andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter. Andelen beräknas utifrån den sammanlagda kostnaden för livsmedel.

Indikator 3.5 Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter (%)
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Sedan september 2019 har kommunen ett s.k. skafferiavtal med MatHem för verksamheter som har behov av livsmedel i mindre kvantiteter och mindre förpackningar. Dessa inköp är numera med i indikatorn för ekologiska inköp. Den ekologiska inköpsandelen är mycket lägre bland dessa verksamheter än de offentliga kök som avropar från ordinarie livsmedelsavtal.

Miljömålet har under 2020 uppmärksammats på nätverksträffar och i en digital samarbetsyta för måltidspersonalen som beställer från livsmedelsavtalen (förskola, skola gymnasium, seniorcenter).

Under vårterminen 2020 skedde en diplomutdelning för måltidspersonal i förskola och skola där verksamheternas ekoligska inköpsandel uppmärksammades. Två verksamheter som jobbat bra med ekoinköpen belönades med pris.

Sidan uppdaterades: