Hoppa till innehåll

Foto: Ronny Fors.

Indikatorn visar andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter. Andelen beräknas utifrån den sammanlagda kostnaden för livsmedel.

Indikator 3.5 Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter (%)
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter har ökat, men takten är för långsam för att nå målet om 50 procent år 2020.

Sidan uppdaterades: