Hoppa till innehåll

Giftfri miljö

Miljömål 3 Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt.

Strategiskt mål: Minskade gifter i barns vardag. Inga skadliga utsläpp från förorenade områden.

Indikatorer

3.1 Giftfri förskola

Indikator 3.1

Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 87 %2019

3.2 Farliga ämnen

Indikator 3.2

Andel verksamheter som är inventerade och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen.

a) skolor

b) förskolor

c) lekplatser

d) idrottsanläggningar

3.4 Farligt avfall

Indikator 3.4

Mängd farligt avfall i soppåsen (g/hushåll och vecka)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 60 g/hushåll/vecka2018

3.5 Ekologisk mat

Indikator 3.5

Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 35,1 %2020

3.6 Miljömärkta varor

Indikator 3.6

Andel miljömärkta varor som köps in av kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 25,9 %2020

3.7 Närproducerad mat i kommunens verksamheter

Indikator 3.7

Andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter inom varugrupperna kött, fågel, mejeri och ägg från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 86,5 %2020

Sidan uppdaterades: