Hoppa till innehåll

Påstigande i kollektivtrafiken

Indikatorn visar antalet påstigningar i kollektivtrafiken per dygn i Nacka kommun i förhållande till total befolkning (antal påstigningar per invånare). Påstigningar beräknas för en vanlig vintervardag när kapaciteten i kollektivtrafiken är som störst. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken. Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Nacka kommun.

Indikator 2.6 Antal påstigningar i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning.
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2030
Datakälla: SL (påstigningar), SCB (befolkning)

Kommentar

Antalet kollektivresenärer mätt som påstigningar per invånare har legat på en någorlunda konstant nivå de senaste tio åren. Mellan 2013-2015 har totala antalet påstigningar legat på samma nivå men ökade under 2016. Men då även folkmängden har ökat så är antalet påstigningar per invånare i linje med tidigare år.

Dokument

Fakta om SL och länet 2016

Årlig rapport om SL-trafiken.

Sidan uppdaterades: