Hoppa till innehåll

Påstigande i kollektivtrafiken

Indikatorn visar antalet påstigningar i kollektivtrafiken per dygn i Nacka kommun i förhållande till total befolkning (antal påstigningar per invånare). Påstigningar beräknas för en vanlig vintervardag när kapaciteten i kollektivtrafiken är som störst. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken. Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Nacka kommun.

Indikator 2.4 Antal påstigningar i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning.
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2030
Datakälla: SL (påstigningar), SCB (befolkning)

Kommentar

Antalet kollektivresenärer mätt som påstigningar per invånare en vintervardag ökade något under 2019 och ligger nu på 0,74 resor/invånare. Ökningen har främst skett inom busstrafiken. Antalet resor per invånare är dock färre än snittet i länet som ligger på knappt 1,3 resor/invånare.

Sidan uppdaterades: