Hoppa till innehåll

Indikatorn visar andelen skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt mål för partiklar. Detta innebär att halten av partiklar (PM10) inte överstiger 30 mikrogram per kubikmeter beräknat som ett dygnsmedelvärde.

Indikator 2.1a) Andel skolor och förskolor som klarar nationellt mål för partiklar
Datakälla: SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys)

Kommentar

Samtliga skolor och förskolor klarar målnivån för partiklar.

Sidan uppdaterades: