Hoppa till innehåll

Foto: Ann Thafvelin.

Indikatorn visar andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för kvävedioxid. Detta innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter beräknat som ett årsmedelvärde.

Indikator 2.1b) Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för kvävedioxid
Datakälla: SLB (Stockholm Luft- och Bulleranalys)

Kommentar

Samtliga skolor och förskolor klarar målnivån där utomhusluften för kväveoxid.

Sidan uppdaterades: