Hoppa till innehåll

Indikatorn visar andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för bensen. Detta innebär att halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter beräknat som årsmedelvärde.

Indikator 2.1c) Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för bensen
Datakälla: SLB

Kommentar

Samtliga skolor och förskolor uppnår det nationella miljömålet för bensen 2015.

Sidan uppdaterades: