Hoppa till innehåll

På Svindersviksbron med cykel. Foto: Fredrik Hjerling.

Indikatorn visar antal cyklande vid vissa mätpunkter i kommunen i förhållande till total befolkning. (antal cykelpassager per invånare). Mätpunkterna är vid Sicklavägen och Skurubron.

Indikator 2.3 Antal cyklande i förhållande till total befolkning
Färgruta Totalt
Färgruta Målnivå 2030
Datakälla: Mätstationer

Kommentar

Statistisk/procentsats ovan visar på en ökad cykling under 2020 vid Nacka kommuns cykelpassager trots rapporter att allt fler valt att arbeta på distans och vissa arbetsresor kan ha uteblivit. En förklaring till ökningen av antal passager kan bero på att fler valt att cykla istället för att resa med kollektivtrafik.

Information på webben är ett led i kommunens stasning på ökat cyklande
Cykla i Nacka

Cykelräkning pågår

Nu räknas cyklisterna dagligen på sex platser i kommunen.
Här kan du se antalet cyklister per plats samt ett medelvärde och ett totalvärde.
Antalet cyklister uppdateras en gång per dygn.

Sidan uppdaterades: