Hoppa till innehåll

På Svindersviksbron med cykel. Foto: Fredrik Hjerling.

Indikatorn visar antal cyklande vid vissa mätpunkter i kommunen i förhållande till total befolkning. (antal cykelpassager per invånare). Mätpunkterna är vid Sicklavägen och Skurubron.

Indikator 2.5 Antal cyklande i förhållande till total befolkning
Färgruta Totalt
Färgruta Målnivå 2030
Datakälla: Mätstationer

Kommentar

Under 2017 registrerades strax över 800 000 cykelpassager förbi de två mätpunkterna. En räknare vid Skurubron har varit inaktiv i tre månader, men den står bara för en mindre del av det totala antalet passager. Minskningen för 2016 kan inte räknas som tillförlitlig, eftersom cykeltrafiken vid mätpunkten i Sickla påverkades av vägbyggen och tillfällig omledning av trafik.

Information på webben är ett led i kommunens stasning på ökat cyklande
Cykla i Nacka

Cykelräkning pågår

Nu räknas cyklisterna dagligen på sex platser i kommunen.
Här kan du se antalet cyklister per plats samt ett medelvärde och ett totalvärde.
Antalet cyklister uppdateras en gång per dygn.

Sidan uppdaterades: