Hoppa till innehåll

Andel resor med cykel

Indikatorn visar andelen av alla resor i rusningstrafik som sker med cykel.

Indikator 2.2 Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel (%)
Datakälla: Mätstationer och resvaneundersökning

Kommentar

Resvaneundersökningen visade att 10 procent av andelen resor i högtrafik sker med cykel i Nacka. Mätningen har dock endast mätt resor till arbetet. Den gjordes under hösten.

Resvanor i Stockholms län 2015

Sidan uppdaterades: