Hoppa till innehåll

Andel resor med cykel

Indikatorn visar andelen av alla resor i rusningstrafik som sker med cykel.

Indikator 2.2 Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel (%)
Datakälla: Mätstationer och resvaneundersökning

Kommentar

Den senaste resvaneundersökningen visade att 14 procent av andelen resor i högtrafik sker med cykel i Nacka under 2019. Med högtrafik avses resor till arbetet. Resevaneundersökningen visar även att 35 procent av resorna till arbetet sker med bil och 41 procent kollektivt.

Resvanor i Stockholms län 2019

Sidan uppdaterades: