Hoppa till innehåll

Frisk luft

Miljömål 2 Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Strategiskt mål: Lägre halter av partiklar i luften. Lägre halter av kvävedioxid i luften. Minskade utsläpp av flyktiga organiska kolväten.

Indikatorer

2.1a) Partiklar

Indikator 2.1a)

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt mål för partiklar

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 99 %2020

2.1b) Kvävedioxid

Indikator 2.1b)

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för kvävedioxid

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2020

2.1c) Bensen

Indikator 2.1c)

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för bensen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2020

2.2 Andel resor med cykel

Indikator 2.2

Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 14 %2019

2.3 Antal cyklande

Indikator 2.3

Antal cyklande i förhållande till total befolkning

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 8,1 passager/invånare2020

2.4 Påstigande i kollektivtrafiken

Indikator 2.4

Antal påstigningar i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 0,74 påstigande/inv.2019

Sidan uppdaterades: