Hoppa till innehåll

Indikatorn visar andelen skyddad natur i Nacka. Det vill säga naturreservatens ytor delat med hela kommunens landareal.

Indikator 6.2 Andel skyddad naturyta av kommunytan
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2030
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Andelen skyddad natur är 17,9 procent. De reservatsbeslut som senast vunnit laga kraft är Svärdsö och Trollsjön. Andelen skyddad natur är högre i Nacka jämfört med genomsnittet i riket som ligger på drygt 11 procent.

Sidan uppdaterades: