Hoppa till innehåll

Indikatorn redovisar andelen skyddad land- och sötvattenareal. Det nationella etappmålet är att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska vara skyddade senast år 2020 och på så vis bidrar till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Nacka har som mål att 25 procent av land- och sötvattensområden ska vara skyddad år 2030.

Indikator 6.2 Andel skyddad land och sötvatten.
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2030
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Andelen skyddad natur i Nacka är drygt 21 procent. De reservatsbeslut som senast vann laga kraft är Svärdsö som bildades 2016. Andelen skyddad natur är högre i Nacka jämfört med genomsnittet i riket. Andelen skyddad natur i Sverige är 14,5 procent (2019).

Sidan uppdaterades: