Hoppa till innehåll

Igelkotten är en av Nackas indikatorarter. Foto: Jan Johansson.

Indikatorn visar andelen indikatorarter som utvecklas positivt. En indikatorart är en djurart eller en växtart som trivs i vissa speciella miljöer. Om en sådan art lever i ett område så kan man anta att många andra arter som trivs i samma typ av miljö också finns där. Ett exempel är igelkotten, som trivs i miljöer där det finns goda förutsättningar för många andra arter att trivas också.

Målet innebär att utvecklingen ska vara positiv för minst 25 procent av indikatorarterna och oförändrad för övriga.

Indikatorarter har fastslagits, men än är ingen inventering är gjord.

Nackas lokala indikatorarter är:
Törnskata
Igelkott
Trollslända
Vattensalamander
Solitära bin
Bastardsvärmare
Skogsduva
Mindre hackspett
Havsöring

Sidan uppdaterades: