Hoppa till innehåll

Höga naturvärden

Törnskata
Törnskata i Erstavik. Foto: Ronny Fors.

Indikatorn visar andelen av kommunytan som har höga naturvärden enligt Naturvårdsverkets tregradiga klassning.

Indikator 6.1 Andel av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

6 procent av kommunytan är naturmark med höga naturvärden.

Sidan uppdaterades: