Hoppa till innehåll

Ett rikt växt- och djurliv

Miljömål 6 Nacka ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter.
Törnskata
Törnskata i Erstavik. Foto: Ronny Fors.

Strategiska mål: Varierat landskap med en hög grad av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreativa kvaliteter.

Indikatorer

6.1 Andel av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden

Indikator 6.1

Andel av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden ska inte minska, utan snarare öka genom skötselåtgärder och restaureringar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 6,8 %2018

6.2 Skyddad natur

Indikator 6.2

Andel skyddad land och sötvatten.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 21,3 %2020

6.3 Indikatorarter

Indikator 6.3

Utveckling för Nackas lokala indikatorarter.

6.4 Skötselåtgärder och restaureringar

Indikator 6.4

Nacka ska sköta sina skogar för att öka naturvärdena.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2019
Senaste värdet: 10 2020

Sidan uppdaterades: