Hoppa till innehåll

Dokument och beslut

Miljöprogram 2016-2030, med indikatorer och målår
Själva programmet är ett kortfattat och lättillgängligt dokument. Det visar också vilka parter i samhället - Nackaborna, kommunala verksamheter och företag - som har störst möjlighet att bidra till målen.

Nacka kommuns klimatpåverkan
Rapporten redovisar beräkningar av växthusgasutsläpp ur två perspektiv: utifrån vad som sker innanför kommunens gränser ("produktionsperspektivet") och vilka utsläpp som varor och tjänster som förbrukas här orsakar ("konsumentperspektivet"). Rapporten ger också förslag till prioriteringar, som låg till grund för miljömålet om begränsad klimatpåverkan.

Analys av miljösituationen i Nacka
Den här rapporten handlar om de fem övriga miljömålen. Texten är en kunskapsöversikt om utvecklingen, beskriver nuvarande trender och prognoser för olika delmål. Här finns också förslag till vad kommunen bör prioritera i miljömålsarbetet.

Kommunfullmäktiges antagande av miljöprogrammet, 14 mars 2016
Ur protokollet.

Sidan uppdaterades: