Hoppa till innehåll

Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik

Indikatorn visar växthusgasutsläpp från vägtrafiken i Nacka. Här ingår personbilar, lastbilar och bussar samt moped och motorcykel.

Indikator 1.2 Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik (ton)
Färgruta Totalt
Färgruta Målnivå 2020 (-25 %)
Färgruta Målnivå 2025 (-50 %)
Färgruta Målnivå 2030 (-80 %)
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen från vägtrafiken minskade med 17 procent mellan 2010 och 2015. Minskningen har främst skett inom undersektorn personbilar men även sektorn tunga lastbilar har minskat. Personbilar står för 70 procent av koldioxidutsläppen i vägtrafiken.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Sidan uppdaterades: