Hoppa till innehåll

Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik

Indikatorn visar växthusgasutsläpp från vägtrafiken i Nacka. Här ingår personbilar, lastbilar och bussar samt moped och motorcykel.

Indikator 1.2 Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik (ton)
Färgruta Totalt
Färgruta Målnivå 2020 (-25 %)
Färgruta Målnivå 2025 (-50 %)
Färgruta Målnivå 2030 (-80 %)
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Växthusgasutsläppen från vägtrafiken har minskat med lite drygt en fjärdedel sedan 2010 vilket innebär att målet för år 2020 är uppnått.

Minskningen av utsläpp sedan 2010 har främst skett inom personbilar men även utsläppen inom sektorerna bussar och tunga lastbilar har minskat. Personbilar står för 70 procent av växthusgasutsläppen i vägtrafiken.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Sidan uppdaterades: