Hoppa till innehåll

Utsläpp av växthusgaser från energianvändning i bebyggelse


El från egna solceller minskar utsläppen. Foto: Adobe Stock.

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser per invånare från energianvändning i bebyggelsen i Nacka kommun. Här ingår el och fjärrvärme samt panncentraler och egen uppvärmning. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix.

Indikator 1.3 Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse (ton)
Färgruta Totalt
Färgruta Målnivå 2020 (-15%)
Färgruta Målnivå 2030 (-30%)
Datakälla: SCB och Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen från bebyggelsen minskade med 13 procent mellan 2011 och 2015, vilket är bättre än den uppsatta målutvecklingen. Minskningen beror främst på att användningen av el- och fjärrvärme har minskat under perioden. Elanvändningen står för 74 procent av energianvändningen i bebyggelsen medan fjärrvärme står för 20 procent.

Data till indikatorn hämtas från SCB samt nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Sidan uppdaterades: