Hoppa till innehåll

Utsläpp av växthusgaser från energianvändning i bebyggelse


El från egna solceller minskar utsläppen. Foto: Adobe Stock.

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser per invånare från energianvändning i bebyggelsen i Nacka kommun. Här ingår el (inom bebyggelsen) och fjärrvärme samt egen uppvärmning av kommersiella och offentliga lokaler samt bostäder. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix.

Indikator 1.3 Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse (ton)
Färgruta Totalt
Färgruta Målnivå 2020 (-15%)
Färgruta Målnivå 2030 (-30%)
Datakälla: SCB och Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen från bebyggelsen ökade något under 2018 och har nu minskat med 14 procent sedan 2011. Minskningen beror dels på lägre användning samt utsläpp ifrån fjärrvärmen. Även elanvändningen per invånare står för en stor andel av bebyggelsens energiminskning per invånare. Dock har den totala elanvändningen ökat i kommunen sedan 2011. Elanvändningen står för 76 procent av utsläppen i bebyggelsen (dock räknat med relativt högt emissionsvärde, 100 g CO2e/kWh) medan fjärrvärmen står för 20 procent.

Data till indikatorn hämtas från SCB samt nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Sidan uppdaterades: