Hoppa till innehåll

Klimatpåverkan från konsumtion

Träd i vårsol

Indikatorn syftar till att synligöra klimatpåverkan från konsumtion i Nacka kommun. Nacka kommun genomförde en omfattande undersökning 2016 gällande konsumtionsvanor. Under 2018 kompletterades undersökningen med Nacka vatten och avfalls attitydundersökning. En ny omfattad undersökning planeras att genomföras.

Undersökning 2018
I en undersökning 2018 beställd av Nacka vatten och avfall skickades enkäter ut som besvarades av ca 400 nackabor.
2018 visade undersökningen bland annat att:
• 61 % var positivt inställda till att ändra sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängderna, exempelvis matavfall.
• 52 % styr mycket av sin konsumtion mot ökad återanvändning
• 75 % undviker att slänga mat (tex fryser in, anpassar inköp, slänger inte oförstörd mat som datumutmärkningen gått ut på.
• 55 % undviker att använda/köpa nya plastpåsar för matvaror i livsmedelsaffärer
• 92% anser att det är sannolikt att sälja/lämna in begagnade saker (tex möbler, kläder)
• 42% anser att det är sannolikt att köpa begagnade saker (tex möbler, kläder)
• 18% köper inte begagnade saker (tex möbler, kläder)
• 37 % har fått en mer negativ attityd till kolsyrat/neutralt vatten på flaska senaste året
• 66% sparar på vattnet för att vattnen ses som en naturresurs som man behöver vara rädd om

I en undersökning 2016 intervjuades 1000 nackabor om sina konsumtionsvanor och attityder till klimatfrågan.
2016 visade undersökningen bland annat att

  • 87 procent tror att de som bor i Nacka själva kan göra något för att bromsa klimatförändringarna,
  • 7 av 10 har flugit minst en gång under de senaste 12 månaderna, de allra flesta inom Europa,
  • 9 av 10 ser sig själva som klimatmedvetna,
  • 8 av 10 har egen bil,
  • 8 av 10 äter kött varje vecka,
  • 77 procent använder bil varje vecka för att handla, 37 procent använder bil för att åka till och från arbetet eller skolan,
  • 43 procent anser att det är deras invanda beteenden som hindrar dem från att leva mer klimatvänligt, 14 procent anser att de saknar information om hur deras påverkan kan minskas.

Här finns en rapport om undersökningen.

Klimatpåverkan från konsumtion
Konsumtionsvanor Senaste värdet Datum
Undersökning genomförd Ja 2018
Datakälla: Enkät

Tillståndsklassning

  Ja=1;Nej=-1

Dokument

Enkätundersökning om klimatpåverkan från konsumtion i Nacka

SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat 1000 personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 2016.

Sidan uppdaterades: