Hoppa till innehåll

Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp

Produktion av livsmedel är en stor källa till klimatpåverkande utsläpp, och trenden är att de ökar. Kommunen har under 2017 köpt in ett system som kan räkna om inköpsdata till klimatpåverkan. Med hjälp av det kan klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp mätas. Indikatorn kompletterar bilden av miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp (3.5, Andel ekologisk mat).

Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp, kg CO2-ekvivalenter/kg mat

Datum Värde (kg CO2E/kg mat)
2017 2,2
2018 2,0
2019 2,0
Datakälla: Nacka kommun, program för beräkning av livsmedels klimatpåverkan

Kommentar

Det nya upphandlings- och uppföljningssystemet Hantera Livs har möjliggjort att ta fram data på klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp. Det genomsnittliga värdet för 2018 års livsmedelsinköp för kommuners verksamheter var 2 kg CO2-ekvivalenter/kg mat. Under 2018 beslutades ett mål om att nå 1,1 kg CO2ekvivalenter/kg mattill 2030 för att minska klimatpåverkan från livsmedelsinköp. Förslaget till målnivån är uträknat från WWF One Planet plate som satt 0,5 kg CO2-ekvivalenter som maxgräns per måltid, som räknades om till per kilo livsmedel utifrån livsmedelsverkets referensportion.

Sidan uppdaterades: