Hoppa till innehåll

Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp

Produktion av livsmedel är en stor källa till klimatpåverkande utsläpp, och trenden är att de ökar. Kommunen har under 2017 köpt in ett system som kan räkna om inköpsdata till klimatpåverkan. Med hjälp av det kan klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp mätas. Indikatorn kompletterar bilden av miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp (3.5, Andel ekologisk mat).

Målnivå sätts efter att siffror för basår (2018) kommit.

Sidan uppdaterades: