Hoppa till innehåll

Matavfall som skickas till biologisk behandling

Den biologiska behandlingen av matavfall sker genom kompostering eller rötning. Vid kompostering tas växtnäringen tillvara medan energin avgår i form av värme. Vid rötning bryts det organiska matavfallet ner och under processen framställs biogas som sedan huvudsakligen används som fordonsgas. Rötresten som bildas kan utnyttjas som gödningsmedel. Detta innebär att både energi och växtnäring kan tas tillvara vid rötning. Matavfallssortering bidrar till minskad klimatpåverkan och målet följs såväl lokalt som nationellt.

Indikator 1.5 Andel av uppkommet matavfall som skickas till biologisk behandling
Datakälla: AvfallWeb

Kommentar

Matavfallsinsamlingen har ökat sedan 2015. Målnivån på 50 procent till 2026 är samma mål som föreslås i Nacka kommuns Avfallsplan 2020–2026. Förslaget baseras på det nationella etappmålet att senast år 2020 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger behandlas biologiskt. Vid biologisk behandling bryts lättnedbrytbart organiskt avfall som matavfall ned med hjälp av mikroorganismer. Rötning av avfall sker under syrefria förhållanden och ger biogas och rötrest. För att nå målet krävs både att fler Nackabor ansluter sig till matavfallsinsamlingen och att befintliga matavfallskunder ökar sin utsortering.

Matavfall som skickas till biologisk behandling har ökat i kommunen mellan 2015–2018. Under 2020 ökade andelen matavfall som skickats till biologisk behandling till 29 procent. Andelen matavfall som sorteras ut till rötning ökar kontinuerligt pga att fler börja sortera matavfall. Något som också påverkar indikatorns utfall är att alla nya bostäder har en matavfallssortering.

Sidan uppdaterades: