Hoppa till innehåll

Avfall från hushåll

Indikatorn visar mängden avfall från hushållen i Nacka kommun. Här ingår restavfall, matavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall.

Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Indikator 1.5 Mängd insamlat avfall från hushåll (kg/person)
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2030 (-30%)
Datakälla: AvfallWeb

Kommentar

Under 2016 minskade mängden hushållsavfall per invånare. Minskningen har främst skett inom grovavfall och därefter restavfall. Nacka ligger under medel för riket, där mängden hushållsavfall per invånare är 515 kg.

En uppgift för 2017 väntas komma i april 2018.

Sidan uppdaterades: