Hoppa till innehåll

Andel av kommunens fordon som kan drivas med förnybart bräns

Träd i vårsol

Totalt under 2020 har Nacka kommun, inklusive Nacka vatten och avfall AB och Nacka Energi 127 bilar (Personbil, minibuss, lätt lastbil, tung lastbil) Bilpoolen är inte inräknad eftersom leverantören byter fordon beroende på beläggningen. Inräknat i statistiken är alla leasingbilar samt egenägda personbilar och lastbilar (lätta och tunga) från Transportstyrelsen. Släpvagnar och traktorer är undantagna.

Andel av kommunens fordon som kan drivas med förnybart bräns
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Nacka kommuns bilpark består idag av drygt 60 procent fordon som drivs enbart med fossila bränslen.

Nacka kommun gick med i projektet Fossilfritt 2030 under 2020. Fossilfritt 2030 är ett storregionalt samverkansprojekt i sex län som syftar till att på bred front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till en snabbare omställning till fossilfria transporter.

Projektaktiviteterna består av en kombination av skräddarsytt stöd till varje projektdeltagare samt gemensamma insatser. Insatserna i projektet är uppdelade på två delområden – fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande. Nacka kommun har en stor rådighet över de fordon som kommunen köper in.

Sidan uppdaterades: