Hoppa till innehåll

Begränsad klimatpåverkan

Miljömål 1 Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser.
Träd i vårsol

Strategiskt mål: Nacka bidrar till minskad klimatpåverkan genom att stärka sitt arbete inom områdena

  1. Transporter och resor
  2. Energieffektivisering
  3. Konsumtion

Indikatorer

1.1 Utsläpp av växthusgaser

Indikator 1.1

Utsläpp av växthusgaser per person (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 2,0 ton/invånare2019

1.2 Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik

Indikator 1.2

Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 0,73 ton/invånare2019

1.3 Utsläpp av växthusgaser från energianvändning i bebyggelse

Indikator 1.3

Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 0,9 ton/invånare2018

1.4 Klimatpåverkan från konsumtion

Indikator 1.4
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: Ja2018

1.5 Matavfall som skickas till biologisk behandling

Indikator 1.5

Andel av uppkommet matavfall som skickas till biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 29,0 %2020

1.6a) Energianvändning i byggnader

Indikator 1.6a)

Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/kvm)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 120,3 kWh/kvm2020

1.6b) Gatubelysning som är utbytt till energisnåla alternativ

Indikator 1.6b)

Mäter andelen armaturer i kommunens gatubelysning som är utbytt till energisnåla alternativ.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 42 %2020

1.7 Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp

Indikator 1.7

Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp, kg CO2-ekvivalenter/kg mat

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 2,0 kg CO2E/kg mat2020

1.8 Klimatpåverkan från anställdas tjänsteresor med flyg

Indikator 1.8
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet: 235,6 ton2019

1.9 Andel av kommunens fordon som kan drivas med förnybart bräns

Indikator 1.9
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2020
Senaste värdet: 34,65 %2020

Sidan uppdaterades: